A A A A A
Kazateľ 9
11
Ďalej som videl na zemi: najrýchlejší nevíťazí v behu ani najsilnejší v zápase. Chlieb nepatrí múdremu ani bohatstvá rozumnému, ani úspech učenému; ale každému z nich príde čas a príležitosť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Opäť som videl pod slnkom: nie rýchli vyhrávajú beh ani hrdinovia boj, ani múdri nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážni bohatstvo, ani rozumní priazeň, lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť ich všetkých.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
A zase obrátiac sa videl som pod slnkom, že nie je beh vecou rýchlych ani boj udatných ako ani živnosť múdrych ani bohatstvo rozumných ani priazeň umných, ale čas a náhoda prihodí sa všetkým.
Slovenská Biblia 1936

11
Opäť som videl pod slnkom: rýchli nevyhrávajú beh, ani hrdinovia boj, múdri nezískavajú chlieb, ani rozumní bohatstvo, ani priazeň nie je pre tých, čo vedia: ale čas a náhoda ich postihne všetkých.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
Opäť som videl pod slnkom: že nie rýchli (vyhrávajú) beh, ani udatní boj, ani múdri (nezískavajú) vždy chlieb, ani rozvážni bohatstvo, ani rozumní priazeň.
Slovenská Biblia Katolícky