A A A A A
Kazateľ 9
1
O všetkom tomto som rozmýšľal a videl som, že spravodliví a múdri ľudia sú v Božích rukách i so svojimi dielami. Ale je to láska alebo nenávisť? To nevie nikto.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Tomuto všetkému som sa venoval, toto všetko som preskúmal: spravodliví a múdri, ako aj ich skutky sú v Božích rukách, aj láska, aj nenávisť, lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Lebo to všetko som priložil k svojmu srdcu, a to aby som vysvetlil všetko to, že spravedliví a múdri jako aj ich skutky sú v ruke Božej, i láska i nenávisť. Človek nevie o ničom, čo je pred ktorým.
Slovenská Biblia 1936

1
Toto všetko som si pripustil k srdcu, aby som toto všetko zistil: spravodliví i múdri aj všetky ich skutky sú v Božej ruke. Človek vopred nevie ani o láske, ani o nenávisti. To všetko je márnosť pred ním.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Keď som na to všetko upriamil svoje srdce a chcel som to všetko vyskúmať, (zistil som), že spravodliví a múdri ľudia aj ich diela sú v Božích rukách, takisto aj láska a nenávisť - a niet človeka, čo by to mohol poznať. Veď všetko je (ešte) pred nimi!
Slovenská Biblia Katolícky