A A A A A

Žalmy 84

9
Počuj moju modlitbu, Jahve, vševládny Bože, počúvaj ma, Bože našich otcov! Sela
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela —
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Hospodine, Bože Zástupov, čuj moju modlitbu, pozoruj, Bože Jakobov! Sélah.
Slovenská Biblia 1936

9
Hospodine, Bože mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. Sela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma, Bože Jakubov.
Slovenská Biblia Katolícky