A A A A A

Žalmy 84

4
Veď aj vrabec si tam našiel domov a lastovička hniezdo, chovajú mláďatá pri tvojich oltároch, vševládny Jahve, môj Kráľ a Boh!
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Ešte len aj vrabec najde dom a lastovička sebe hniezdo, v ktorom složí svoje mláďatá, tvoje oltáre, Hospodine Zástupov, môj Kráľu a môj Bože!
Slovenská Biblia 1936

4
Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.
Slovenská Biblia Katolícky