A A A A A

Žalmy 84

3
Túžim, ba dychtím po nádvoriach Božieho chrámu, moje srdce, celá moja bytosť s radosťou volajú k živému Bohu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Práhne, i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému.
Slovenská Biblia 1936

3
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.
Slovenská Biblia Katolícky