A A A A A

Žalmy 84

2
Aký milý je tvoj chrám, vševládny Jahve!
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov!
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov!
Slovenská Biblia 1936

2
Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;
Slovenská Biblia Katolícky