A A A A A

Žalmy 84

13
Vševládny Jahve, šťastný je človek, ktorý skladá nádej v teba!
Slovenská Biblia Botekov 2015

13
Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.
Slovenská Biblia SEB 2007

13
Hospodine Zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba!
Slovenská Biblia 1936

13
Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

13
Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.
Slovenská Biblia Katolícky