A A A A A

Žalmy 84

12
Jahve Boh je ochrana a záštita, uštedruje priazeň i slávu, Jahve neodoprie šťastie tým, čo žijú statočne.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
Lebo Hospodin Bôh je slncom a štítom. Ľúbeznosť a slávu udieľa Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti.
Slovenská Biblia 1936

12
Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.
Slovenská Biblia Katolícky