A A A A A

Žalmy 84

10
Bože, náš ochranca, zhliadni na tvár svojho vyvoleného.
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného!
Slovenská Biblia SEB 2007

10
Ty, náš štítu, vidz, ó, Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného!
Slovenská Biblia 1936

10
Hľaď, Bože, štít náš, a pozri na tvár svojho pomazaného!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného.
Slovenská Biblia Katolícky