A A A A A

Žalmy 84

1
Pre zbormajstra. Na... z Gatu. Korachových synov. Žalm.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Zbormajstrovi. Na nápev: Pri lisoch. Žalm Kórachovcov.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Gitťanka. Synov Kórachových. Žalm.
Slovenská Biblia 1936

1
Pre hudobný prednes. Na gatský nástroj. Žalm Kórachovcov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Zbormajstrovi. Na nápev „Lisy“. Žalm Koreho synov.
Slovenská Biblia Katolícky