A A A A A

Žalmy 61

9
Potom ťa budem spevom chváliť neustále a deň čo deň plniť, čo som ti prisľúbil.
Slovenská Biblia Botekov 2015

9
Kiež teda navždy ospevujem tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň!
Slovenská Biblia SEB 2007

9
Tak budem spievať tvojmu menu žalmy až na veky plniac svoje sľuby deň po dni.
Slovenská Biblia 1936

9
Tak bude ospevovať navždy Tvoje meno; plniac svoje sľuby deň čo deň!
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

9
Tak budem naveky ospevovať tvoje meno a plniť svoj sľub deň čo deň.
Slovenská Biblia Katolícky