A A A A A

Žalmy 61

1
Pre zbormajstra. Na strunových nástrojoch. Dávidov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Neginat, to jest pieseň pri hudobnom nástroji strunovom. Dávidov.
Slovenská Biblia 1936

1
Pre hudobný prednes na strunovom nástroji. Dávidov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.
Slovenská Biblia Katolícky