A A A A A

Žalmy 130

7
nech tak Boží ľud očakáva Jahveho! Lebo Jahve je k nám milostivý a môže nás vyslobodiť.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie.
Slovenská Biblia 1936

7
Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Slovenská Biblia Katolícky