A A A A A

Žalmy 130

3
Jahve, keby si si viny uchovával v pamäti, kto by obstál pred tebou?
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí?
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?
Slovenská Biblia 1936

3
Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
Slovenská Biblia Katolícky