A A A A A

Žalmy 124

8
Naša pomoc v mene Jahveho, ktorý stvoril nebo i zem.
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Naša pomoc je vo mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem.
Slovenská Biblia 1936

8
Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
Slovenská Biblia Katolícky