A A A A A

Žalmy 124

7
Unikli sme ako vtáča zo siete lovcov, sieť sa roztrhla a my sme sa vyslobodili.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
Naša duša unikla jako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo, a my sme unikli.
Slovenská Biblia 1936

7
Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.
Slovenská Biblia Katolícky