A A A A A

Žalmy 124

2
keby Jahve nebol býval s nami, keď nás nepriatelia napadli,
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia,
Slovenská Biblia SEB 2007

2
keby s nami nebol býval Hospodin, keď povstal proti nám človek,
Slovenská Biblia 1936

2
keby nie Hospodina, ktorý bol s nami, keď ľudia povstávali proti nám,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám,
Slovenská Biblia Katolícky