A A A A A

Žalmy 124

1
Pieseň vystupovania. Dávidova. Keby Jahve nebol býval s nami, povedz, vyvolený národ,
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Pútnická Dávidova pieseň. Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael —
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Dávidova. Keby s nami nebol býval Hospodin - Nech tak povie Izrael! -,
Slovenská Biblia 1936

1
Pútnická pieseň. Dávidova. Keby nie Hospodina, ktorý bol s nami - nech povie Izrael -
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Dávidova pútnická pieseň. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael,
Slovenská Biblia Katolícky