A A A A A

Žalmy 12

8
Jahve, vezmi nás do ochrany, chráň nás vždy pred týmito ľuďmi,
Slovenská Biblia Botekov 2015

8
Hospodin, ty ich ochrániš, aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením;
Slovenská Biblia SEB 2007

8
Ty, Hospodine, ich ostrežieš; zachováš ho od tohoto pokolenia až na veky.
Slovenská Biblia 1936

8
Ty, Hospodine, zachováš ich. A nás pred týmto pokolením chrániť budeš naveky,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

8
Pane, ty nás zachováš a ochrániš pred týmto pokolením naveky. Navôkol chodia bezbožní a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.
Slovenská Biblia Katolícky