A A A A A

Žalmy 12

4
Jahve, znič všetky lživé pery i jazyky, čo rozprávajú pyšné reči,
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Nech Hospodin zničí všetky úlisné pery i chvastavý jazyk tých,
Slovenská Biblia SEB 2007

4
Ó, bárs by vykorenil Hospodin každé rty lichotné i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.
Slovenská Biblia 1936

4
Nech Hospodin vykynoží všetky úlisné pery, jazyk, čo velikášsky vraví,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Kiež Pán zničí všetky pery úlisné a vystatovačný jazyk;
Slovenská Biblia Katolícky