A A A A A

Žalmy 12

3
Všetci sa navzájom klamú, hovoria úlisnými perami a falošným srdcom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Klamú sa navzájom úlisnými perami a neúprimným srdcom.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Márnosť hovoria každý so svojím blížnym; majú lichotné rty; hovoria dvojitým srdcom.
Slovenská Biblia 1936

3
Klamstvo hovorí jeden druhému úlisnými perami, dvojitým srdcom vravia.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom, hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne.
Slovenská Biblia Katolícky