A A A A A

Žalmy 12

2
Pomôž mi, Jahve! Už niet statočného človeka, Vymizla vernosť spomedzi ľudí.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miznú verní.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
Zachráň, ó, Hospodine, lebo je koniec bohabojnému; vymizli verní zpomedzi synov človeka.
Slovenská Biblia 1936

2
Pomáhaj, Hospodine, bo niet už zbožného; vymizli verní medzi ľuďmi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých, stratila sa vernosť medzi ľuďmi.
Slovenská Biblia Katolícky