A A A A A
2 Kráľov 21
1
Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme päťdesiatpäť rokov. Jeho matka sa menovala Chefciba.
2
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov.
3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Baalovi, dal zhotoviť posvätný stĺp, ako to predtým urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa nebeským hviezdam a slúžil im.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Menašše mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom a päťdesiat rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chefcíbah.
2
Robil Hospodinovi naprotiveň podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.
3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré zničil jeho otec Chizkija, zriadil Baálovi oltáre a zhotovil ašéru po vzore izraelského kráľa Achába. Uctieval všetky nebeské telesá a slúžil im.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chefcíba.
2
A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových.
3
Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol skazil Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálovi a spravil háj, ako bol spravil Achab, izraelský kráľ, a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im.
Slovenská Biblia 1936

1
Menašše mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme päťdesiatpäť rokov. Jeho matka sa volala Chefcí-báh.
2
Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, podľa ohavností národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov.
3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zničiť jeho otec Chizkija, postavil Baalovi oltáre, dal zhotoviť ašéru, ako to urobil aj izraelský kráľ Acháb, klaňal sa všetkému nebeskému voju a slúžil mu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a päťdesiatpäť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Hafsiba.
2
Robil, čo sa Pánovi nepáči, podľa ošklivostí národov, ktoré Pán vyhnal pred Izraelitmi.
3
Zasa postavil výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, urobil Ašeru, ako urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu.
Slovenská Biblia Katolícky