A A A A A
2 Kráľov 21
7
Dal zhotoviť modlu Ašery a postavil ju v Chráme, o ktorom povedal Jahve Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: "Vyvolil som si Jeruzalem zo všetkých miest kmeňov Izraela a do tohto Chrámu vložím svoje Meno naveky.
Slovenská Biblia Botekov 2015

7
Ním zhotovenú sochu Ašéry umiestnil v dome, o ktorom sa vyslovil Hospodin Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: Do tohto domu a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých kmeňov Izraela, uložím natrvalo svoje meno.
Slovenská Biblia SEB 2007

7
K tomu ešte postavil aj rytinu hája, ktorú spravil, v dome, o ktorom povedal Hospodin Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zpomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky.
Slovenská Biblia 1936

7
Aj tesanú modlu Ašéry, ktorú dal zhotoviť, umiestnil v chráme, o ktorom povedal Hospodin Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: Do tohto domu, do Jeruzalema, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých izraelských kmeňov, naveky položím svoje meno.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

7
Aj sochu Ašery, ktorú urobil, postavil v chráme, o ktorom Pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: „V tomto chráme a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno naveky.
Slovenská Biblia Katolícky