A A A A A
2 Kráľov 21
5
Na dvoch nádvoriach Jahveho chrámu postavil oltáre na kult všetkých nebeských hviezd.
Slovenská Biblia Botekov 2015

5
Na oboch nádvoriach Hospodinovho domu postavil oltáre všetkým nebeským telesám.
Slovenská Biblia SEB 2007

5
A vystavil oltáre všetkému vojsku nebeskému, v oboch nádvoriach domu Hospodinovho.
Slovenská Biblia 1936

5
Postavil aj oltáre všetkému nebeskému voju na oboch nádvoriach domu Hospodinovho.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

5
Postavil totiž v oboch nádvoriach Pánovho chrámu oltáre celému nebeskému vojsku.
Slovenská Biblia Katolícky