A A A A A
2 Kráľov 21
4
Postavil oltáre v Jahveho chráme, o ktorom Jahve povedal: "Svoje Meno vložím do Jeruzalema."
Slovenská Biblia Botekov 2015

4
Postavil aj oltáre v dome Hospodina, o ktorom on sám vyhlásil: V Jeruzaleme si uložím svoje meno.
Slovenská Biblia SEB 2007

4
A vystavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme položím svoje meno.
Slovenská Biblia 1936

4
Postavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom riekol Hospodin: Do Jeruzalema položím svoje meno.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

4
Staval oltáre aj v Pánovom chráme, o ktorom Pán povedal: „V Jeruzaleme položím svoje meno.“
Slovenská Biblia Katolícky