A A A A A
2 Kráľov 21
3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Baalovi, dal zhotoviť posvätný stĺp, ako to predtým urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa nebeským hviezdam a slúžil im.
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré zničil jeho otec Chizkija, zriadil Baálovi oltáre a zhotovil ašéru po vzore izraelského kráľa Achába. Uctieval všetky nebeské telesá a slúžil im.
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol skazil Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálovi a spravil háj, ako bol spravil Achab, izraelský kráľ, a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im.
Slovenská Biblia 1936

3
Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zničiť jeho otec Chizkija, postavil Baalovi oltáre, dal zhotoviť ašéru, ako to urobil aj izraelský kráľ Acháb, klaňal sa všetkému nebeskému voju a slúžil mu.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Zasa postavil výšiny, ktoré dal zbúrať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre Bálovi, urobil Ašeru, ako urobil izraelský kráľ Achab, klaňal sa celému nebeskému vojsku a slúžil mu.
Slovenská Biblia Katolícky