A A A A A
2 Kráľov 21
25
Ostatné Amonove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

25
Ostatné príbehy Amónove i to, čo vykonal, je poznačené v Kronike judských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš. Judský kráľ Joziáš a objavenie
Slovenská Biblia SEB 2007

25
Ostatné deje Amonove, to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
Slovenská Biblia 1936

25
Ostatné činy Ámónove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

25
Ostatok Amonových dejín, čo vykonal, je opísané v Knihe letopisov júdskych kráľov.
Slovenská Biblia Katolícky