A A A A A
2 Kráľov 21
24
Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi. Miesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša.
Slovenská Biblia Botekov 2015

24
Prostý ľud však pobil všetkých, čo sa zúčastnili na vzbure proti kráľovi Amónovi a dosadil po ňom za kráľa jeho syna Joziáša.
Slovenská Biblia SEB 2007

24
A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa boli sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho.
Slovenská Biblia 1936

24
Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Ámónovi. Miesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

24
Ale vidiecky ľud pobil všetkých, čo sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a vidiecky ľud ustanovil namiesto neho za kráľa jeho syna Joziáša.
Slovenská Biblia Katolícky