A A A A A
2 Kráľov 21
23
Amonovi dôstojníci sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho paláci.
Slovenská Biblia Botekov 2015

23
Amónovi služobníci sa proti nemu vzbúrili a usmrtili kráľa v jeho paláci.
Slovenská Biblia SEB 2007

23
A služobníci Amonovi sa sprisahali proti nemu a zabili kráľa v jeho dome.
Slovenská Biblia 1936

23
Ámónovi služobníci zosnovali sprisahanie a zabili kráľa v jeho paláci.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

23
Amonovi sluhovia sa sprisahali proti nemu a kráľa zabili v jeho dome.
Slovenská Biblia Katolícky