A A A A A
2 Kráľov 21
22
Opustil Jahveho, Boha svojich otcov, a nechodil po Jahveho ceste.
Slovenská Biblia Botekov 2015

22
Opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po jeho ceste.
Slovenská Biblia SEB 2007

22
A opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po ceste Hospodinovej.
Slovenská Biblia 1936

22
Opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po ceste Hospodinovej.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

22
Opustil Pána, Boha svojich otcov, a nekráčal po Pánovej ceste.
Slovenská Biblia Katolícky