A A A A A
2 Kráľov 21
21
Nasledoval vo všetkom správanie svojho otca, uctieval si modly, ktorým slúžil jeho otec, a vrhal sa pred nimi na zem.
Slovenská Biblia Botekov 2015

21
Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, slúžil ako jeho otec modlám a uctieval ich.
Slovenská Biblia SEB 2007

21
a chodil po každej ceste, po ktorej chodil jeho otec, a slúžil ukydaným bohom, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im.
Slovenská Biblia 1936

21
Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, a slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

21
Kráčal celkom po ceste, po ktorej išiel jeho otec, slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im.
Slovenská Biblia Katolícky