A A A A A
2 Kráľov 21
20
Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako jeho otec Manasses.
Slovenská Biblia Botekov 2015

20
Robil Hospodinovi naprotiveň tak ako jeho otec Menašše.
Slovenská Biblia SEB 2007

20
A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako robil Manasses, jeho otec,
Slovenská Biblia 1936

20
Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako jeho otec Menašše.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

20
Robil, čo sa Pánovi nepáči, ako robil jeho otec Manasses.
Slovenská Biblia Katolícky