A A A A A
2 Kráľov 21
2
Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Robil Hospodinovi naprotiveň podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových.
Slovenská Biblia 1936

2
Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, podľa ohavností národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Robil, čo sa Pánovi nepáči, podľa ošklivostí národov, ktoré Pán vyhnal pred Izraelitmi.
Slovenská Biblia Katolícky