A A A A A
2 Kráľov 21
18
Potom sa Manasses uložil ku svojim otcom, pochovali ho v záhrade jeho paláca, v Uzovej záhrade. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Keď sa Menašše uložil k svojim otcom, pochovali ho v palácovej záhrade, v záhrade Uzovej. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amón. Judský kráľ Amón
Slovenská Biblia SEB 2007

18
A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v zahrade svojho domu, v zahrade Uzu, a kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.
Slovenská Biblia 1936

18
Keď Menašše usnul so svojimi otcami, pochovali ho v záhrade jeho domu, v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ámón.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Potom sa Manasses uložil k svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho domu, v záhrade Ozu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.
Slovenská Biblia Katolícky