A A A A A
2 Kráľov 21
17
Ostatné Manassesove príbehy, všetko, čo vykonal, aj hriechy, ktoré popáchal, sú zapísané v knihe Letopisov judských kráľov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

17
Ostatné príbehy Menaššeho, všetko, čo vykonal, jeho hriech, ktorého sa dopustil, je poznačené v Kronike judských kráľov.
Slovenská Biblia SEB 2007

17
A ostatné deje Manassesove a všetko, čo robil, i jeho hriech, ktorým hrešil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?
Slovenská Biblia 1936

17
Ostatné činy Menaššeho, všetko, čo vykonal, aj hriechy, ktoré popáchal, sú zapísané v Knihe letopisov judských kráľov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

17
Ostatok Manassesových dejín, všetko, čo vykonal, i hriech, ktorý spáchal, je opísaný v Knihe letopisov júdskych kráľov.
Slovenská Biblia Katolícky