A A A A A
2 Kráľov 21
16
Manasses vylial toľko nevinnej krvi, že zaplavil Jeruzalem od jedného konca po druhý, okrem hriechu, na ktorý naviedol Júdu, lebo robil, čo sa nepáči Jahvemu.
Slovenská Biblia Botekov 2015

16
Menašše prelial i veľmi mnoho nevinnej krvi, takže ňou zaplavil celý Jeruzalem. Okrem toho tu bol hriech, do ktorého zviedol i Júdu, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň.
नेपाली बाइबल (NNRV) 2012

16
Ba ešte aj nevinnej krvi navylieval Manasses veľmi mnoho, takže ňou naplnil Jeruzalem od jedného konca po druhý, krome svojho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Júda, aby robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových.
Slovenská Biblia 1936

16
Menašše vylial aj mnoho nevinnej krvi, takže tým vrchovato naplnil Jeruzalem, okrem svojho hriechu, ku ktorému zviedol Júdu, lebo robil, čo sa nepáči Hospodinovi.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

16
Manasses vylieval aj nevinnú krv v takom veľkom množstve, že vrchom naplnila Jeruzalem, okrem hriechu, na ktorý naviedol Júdu, keď robil, čo sa Pánovi nepáči.
Slovenská Biblia Katolícky