A A A A A
2 Kráľov 21
15
Všetko toto sa stane preto, že išli proti mojej vôli a ustavične ma hnevali, odkedy ich otcovia vyšli z Egypta až podnes."
Slovenská Biblia Botekov 2015

15
To preto, že mi robili naprotiveň a urážali ma odo dňa, ako vyšli ich praotcovia z Egypta až dodnes.
Slovenská Biblia SEB 2007

15
pretože robili to, čo je zlé v mojich očiach, a popudzovali ma hneď od toho dňa, ktorého vyšli ich otcovia z Egypta, a tak až do tohoto dňa.
Slovenská Biblia 1936

15
pretože konali, čo sa mi nepáči, a popudzovali ma odo dňa, v ktorý ich otcovia vyšli z Egypta, až dodnes.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

15
pretože robili, čo sa mne nepáči, a popudzovali ma odo dňa; čo ich otcovia vyšli z Egypta, až po dnešný deň.“
Slovenská Biblia Katolícky