A A A A A
2 Kráľov 21
14
Zavrhnem zvyšok svojho dedičstva; vydám ich do rúk ich nepriateľov, budú lupom a korisťou všetkým svojim nepriateľom.
Slovenská Biblia Botekov 2015

14
Zvyšok svojho dedičstva zavrhnem a vydám ho do rúk jeho nepriateľov, takže ho všetci nepriatelia olúpia a vydrancujú.
Slovenská Biblia SEB 2007

14
A ta odvrhnem ostatok svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov, a budú za lúpež a na rozchvátanie všetkým svojim nepriateľom,
Slovenská Biblia 1936

14
Zavrhnem zvyšok svojho dedičstva a vydám ho do rúk jeho nepriateľov, tak že bude lupom a korisťou všetkým svojim nepriateľom,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

14
Tak zavrhnem zvyšky svojho dedičstva a vydám ich do ruky ich nepriateľov. Budú korisťou a plenom pre všetkých nepriateľov,
Slovenská Biblia Katolícky