A A A A A
2 Kráľov 21
12
toto hovorí Jahve, Boh Izraela: Pozrite, privediem na Jeruzalem a na Júdu pohromu, že každému, kto o tom počuje, bude cvendžať v oboch ušiach.
Slovenská Biblia Botekov 2015

12
Preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Na Jeruzalem a na Judsko privediem pohromu. Každému, čo o nej počuje, zacvendží v oboch ušiach.
Slovenská Biblia SEB 2007

12
preto takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na Jeruzalem a na Júdu, takže každému, kto to počuje, bude hučať v oboch ušiach.
Slovenská Biblia 1936

12
preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ajhľa, privediem na Jeruzalem a na Júdu pohromu, že bude cvendžať v ušiach každému, kto počuje o nej.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

12
toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hľa, ja privediem nešťastie na Jeruzalem a na Júdu, že každému, kto bude o tom počuť, bude cvendžať v obidvoch ušiach.
Slovenská Biblia Katolícky