A A A A A
2 Kráľov 21
11
"Pretože judský kráľ Manasses pácha tieto ohavnosti, horšie než všetko, čo pred ním páchali Amorejci, a že aj Júdu zviedol na hriech svojimi modlami,
Slovenská Biblia Botekov 2015

11
Pretože judský kráľ Menašše pácha tieto ohavnosti, dopustil sa väčšieho zla než predtým všetci Amorejčania Svojimi modlami zviedol na hriech i Júdu.
Slovenská Biblia SEB 2007

11
Pretože páchal Manasses, judský kráľ, tie ohavnosti a robil horšie od všetkého toho, čo robili Amoreji, ktorí boli pred ním, a spôsobil to, aby hrešil i Júda, svojimi ukydanými bohy,
Slovenská Biblia 1936

11
Pretože judský kráľ Menašše pácha tieto ohavnosti, horšie než všetko, čo pred ním páchali Amorejci, a že aj Júdu zviedol na hriech svojimi modlami,
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

11
„Pretože Manasses, kráľ Júdu, páchal tieto ohavnosti a konal horšie, než konali pred ním Amorejčania, ba svojimi modlami zviedol aj Júdu na hriech,
Slovenská Biblia Katolícky