A A A A A
2 Kráľov 21
10
Vtedy Jahve takto prehovoril prostredníctvom svojich sluhov prorokov:
Slovenská Biblia Botekov 2015

10
Vtedy Hospodin odkazoval po svojich služobníkoch prorokoch:
Slovenská Biblia SEB 2007

10
A Hospodin hovoril skrze svojich služobníkov prorokov a riekol:
Slovenská Biblia 1936

10
Vtedy Hospodin hovoril prostredníctvom svojich služobníkov prorokov:
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

10
A Pán hovoril prostredníctvom svojich sluhov prorokov:
Slovenská Biblia Katolícky