A A A A A
2 Kráľov 21
1
Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme päťdesiatpäť rokov. Jeho matka sa menovala Chefciba.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Menašše mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom a päťdesiat rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chefcíbah.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chefcíba.
Slovenská Biblia 1936

1
Menašše mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme päťdesiatpäť rokov. Jeho matka sa volala Chefcí-báh.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a päťdesiatpäť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Hafsiba.
Slovenská Biblia Katolícky