A A A A A
2 Kráľov 1
3
Vtedy Jahveho anjel povedal Tišbanovi Eliášovi: "Vstaň, choď v ústrety poslom samárijského kráľa a povedz im: Či v Izraeli niet Boha, že sa idete dopytovať Baal-Zebuba, boha Ekronu?
Slovenská Biblia Botekov 2015

3
Vtedy Hospodinov anjel povedal tišbejskému Eliášovi: Vstaň, vystúp, aby si sa stretol s poslami samárskeho kráľa a povedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ekrónskeho boha Baálzebúba?
Slovenská Biblia SEB 2007

3
Ale anjel Hospodinov hovoril Eliášovi Tišbänskému: Vstaň, iď hore vústrety poslom kráľa Samárie a hovor im: Či preto, že niet Boha v Izraelovi, idete sa pýtať Bál-zebúba, boha Ekrona?
Slovenská Biblia 1936

3
Vtedy anjel Hospodinov povedal Tišbejskému Eliášovi: Vstaň, choď v ústrety poslom samárskeho kráľa a povedz im: Či nieto Boha v Izraeli, že sa idete pýtať ekrónskeho boha Baalzebúba?
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

3
Ale Pánov anjel hovoril Tesbanovi Eliášovi: „Vstaň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli niet Boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Belzebuba?!
Slovenská Biblia Katolícky