A A A A A
2 Kráľov 1
2
Achazjahu spadol z balkóna svojej hornej izby v Samárii a veľmi si ublížil. Poslal poslov a prikázal im: "Choďte, opýtajte sa ekronského boha Baal-Zebuba, či sa uzdravím z tejto choroby!"
Slovenská Biblia Botekov 2015

2
Achazja raz vypadol z balkóna svojej izby na poschodí v S amárii a zranil sa. Vypravil poslov s príkazom: Choďte sa poradiť k ekrónskemu bohu Baálzebúbovi, či vyviaznem z tohto úrazu.
Slovenská Biblia SEB 2007

2
A Achaziáš spadol cez mrežu na svojom hornom príbytku svojho paláca, ktorý bol v Samárii, a onemocnel. Vtedy poslal poslov a povedal im: Iďte, opýtajte sa Bál-zebúba, boha mesta Ekrona, či vyjdem z tejto svojej nemoci a budem žiť?
Slovenská Biblia 1936

2
Raz Achazja vypadol cez mreže svojej hornej izby v Samárii a ochorel. Vtedy poslal poslov a prikázal im: Choďte sa opýtať ekrónskeho boha Baalzebúba, či sa uzdravím z tejto choroby.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

2
Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii, a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im: „Choďte, dopytujte sa Belzebuba, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdravím!“
Slovenská Biblia Katolícky