A A A A A
2 Kráľov 1
18
Ostatné Achazjahuove príbehy, to, čo vykonal, je zapísané v Letopisoch izraelských kráľov.
Slovenská Biblia Botekov 2015

18
Ostatné príbehy Achazjove i jeho činnosť sú poznačené v Kronike izraelských kráľov.
Slovenská Biblia SEB 2007

18
A ostatné deje Achaziášove, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?
Slovenská Biblia 1936

18
Ostatné činy Achazjove, ktoré vykonal, sú zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

18
Ostatok Ochoziášových dejín a čo urobil, je napísané v Knihe letopočtov izraelských kráľov.
Slovenská Biblia Katolícky