A A A A A
2 Kráľov 1
1
Po Achabovej smrti Moab odpadol od Izraela.
Slovenská Biblia Botekov 2015

1
Po Achábovej smrti sa vzbúril Moáb proti Izraelu.
Slovenská Biblia SEB 2007

1
Potom po smrti Achabovej sprotivil sa Moáb Izraelovi.
Slovenská Biblia 1936

1
Po Achábovej smrti odpadol Moáb od Izraela.
Slovenská Biblia Evanjelicky SLB 1936

1
Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela.
Slovenská Biblia Katolícky