A A A A A
Приче 5
8
Нека је далеко од ње пут твој, и не приближуј се к вратима куће њене,
Српска Библија (Cyrillic) DK 1865

8
Neka je daleko od nje put tvoj, i ne približuj se k vratima kuće njezine,
Српска Библија (Latin) DK 1865

8
Заобиђи је надалеко и не примичи се улазу њене куће,
Српска Библија (NST) 2017

8
Zaobiđi je nadaleko i ne primiči se ulazu njene kuće,
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin