A A A A A
Приче 5
16
Нека се разливају твоји извори на поље, и потоци по улицама.
Српска Библија (Cyrillic) DK 1865

16
Neka se razlivaju tvoji izvori na polje, i potoci po ulicama.
Српска Библија (Latin) DK 1865

16
Зар ће се разливати извори твоји по пољима и потоци воде по трговима?
Српска Библија (NST) 2017

16
Zar će se razlivati izvori tvoji po poljima i potoci vode po trgovima?
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin