A A A A A
Mateusza 1
1
Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
2
Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.
3
A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama.
Polska Biblia Gdansk 2017

1
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2
Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.
3
A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.
Polska Biblia Warsaw 1975

1
Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
2
Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego.
3
A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama.
Polska Biblia Gdansk 1881-1910